Friday, June 30
 Monthly 24 hours fasting
 
 
 
Saturday, July 1
7:30am
Monthly Prayer Breakfast
 
 
Saturday, July 8
 9am Sharing Jesus Day
Ngày Đi Ra Chứng Đạo
 
Saturday, July 15
6:30pm – Growing in the Word
7:30pm – Lớn Lên Với Lời Chúa

1