HỘI THÁNH TIN LÀNH UTAH
Chúng tôi chào mừng bạn đến với trang nhà của Hội Thánh Tin Lành Utah.  
 
Mời bạn đến tham dự buổi lễ hằng tuần của Hội Thánh Tin Lành để cùng chúng tôi khám phá và kinh nghiệm tình yêu thương và quyền năng biến đổi trong Chúa Cứu Thế Jesus. Chúng tôi rất mong muốn được gặp gỡ và tiếp xúc với bạn tại nhà thờ hoặc trên điện thoại.
Xin Chúa ở cùng và ban phước cho bạn.
 
Hội Thánh Tin Lành Utah sinh hoạt bằng song ngữ Anh-Việt hằng tuần.
 
LỄ SÁNG CHÚA NHẬT
 10:30 am Lễ Tiếng Anh  
11:00 am Lễ Tiếng Việt 
 
ĐỊA ĐIỂM
4490 South 3200 West
West Valley City, UT 84119
(801) 747-9256